Addison - Cần Thợ Nails

2022-01-08 trong Cần thợ nails
Bao lương quanh năm $900 - $1,100/w, tiệm vùng Addison, cách SG Mall 15'. Tiệm lớn khu sang, tip cao, cần thợ bột, chân tay nước FT/PT và biết làm body massage.
► Cần người Clean Up FT. Liên lạc:

Địa chỉ: Addison, TX, 75042
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục