Cần thợ nail gấp

2021-09-10 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Brandon, nằm trong khu Publix, cần thợ nail nam nữ biết làm everything và tay chân nước , làm full time. Tiệm đông khách, khu Mỹ trắng, tip cao. Xin liên lạc:

Địa chỉ: Brandon, FL
Extra Description:
Fulltime, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục