Fort Worth - Cần thợ nails gấp !!!

2021-04-21 trong Cần thợ nails
Tiệm nails ở Fort Worth, cần thợ GẤP nam/nữ TCN kinh nghiệm dipping powder.
◆ Lương $900 - $1300/tuần
◆ Khu Mỹ trắng, tip hậu, chỗ làm vui vẻ.
◆ Thợ bột - bao $900/w. Liên lạc:

Địa chỉ: Fort Worth, TX, 76108
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục