Cần thợ nails - Sang tiệm nails

2021-08-13 trong Cần thợ nails
Cần nhiều thợ nails biết làm tay chân nước or everything. Bao lương $1,100 nếu làm everything, tay chân nước tùy theo khả năng. Tiệm ở Tampa, Brandon.

►Và tiệm cũng cần sang, có 10 bàn, 10 ghế, 1,500 sqft, phòng ăn, phòng giặt, phòng wax. XLL:

Địa chỉ: Bandon, FL
Extra Description:
Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục