Cần Nhiều Thợ Nails

2022-05-13 trong Cần thợ nails
Acton Nail Spa in Granbury cần gấp nhiều thợ nails nam/ nữ biết làm mọi thứ.
▸Bao lương $1100 trở lên.
▸Tiệm cách Arlington 45', có thể đi xe chung với chủ nếu cần, khu Mỹ trắng 100%.
▸Open Mon-Sat: 10am-6;30pm, closed Sunday.
Liên lạc Bryan:

Địa chỉ: Granbury, TX

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục