CẦN THỢ NAILS VÀ CLEAN UP ĐI LÀM NGAY

2022-06-01 trong Cần thợ nails
Lavender Nails (in Dallas), gần North Park Mall, cách Garland 15 phút, cần gấp nhiều thợ Nails FT/PT: Tay Chân Nước, Gel, Dipping Powder, Acrylic, và Designs. Lương (chia rồi) mỗi tuần:
Acrylic, Dipping, Design: $1600 - $2500/week - TCN, Gel: $1400 - $1800/week. Mong nhận được sư hợp tác của anh chị em.

Tên tiệm: LAVENDER NAILS
Địa chỉ: 7927 forest lane, Dallas, TX, 75230

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục