CẦN THỢ NAIL

2021-03-08 trong Cần thợ nails
Cần thợ nail trầm trọng. Khu
Buckhead, Midtown, Cumberland. Income từ 4-6K/tháng (income giống xuyên bang mà không cần phải đi xa).Cách chợ HK 20ph, cách chợ Trinh 25'. Có chỗ đậu xe miễn phí. Gel manicure $30+. Chân thường $25+. Fullset gel $49+. SNS manicure $46+. Tip hậu Chi tiết xll Andy 678-313-9777 & Amy 912-246-0818

Địa chỉ: Atlanta, GA, 30360

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục