Cần Thợ Nails

2021-08-30 trong Cần thợ nails
Cần thợ tay chân nước: lương $3,000 - $5,000/m; Thợ bột: $4,000 - $6,000/m.
▶ Chỗ làm vui vẻ, tip hậu, Mỹ trắng.
▶ Cách Houston 2hr.
▶ Có chỗ cho thợ ở xa. Liên lạc anh Dũng

Địa chỉ: San Antonio, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục