Cần thợ nail và receptionist

2021-06-18 trong Cần thợ nails
Azulene Day Spa (địa điểm 1: Ocala, địa điểm 2: Gainsville) cần nhiều thợ nail. Khách sang, tip cao, lương từ $1,500/tuần. Tiệm lớn, môi trường làm việc sạch sẽ, chia khách công bằng.

Nếu có nhu cầu đến Ocala hoặc Gainesville làm việc, xin liên lạc:

Tên tiệm: Azulene Day Spa
Địa chỉ: Ocala và Gainesville, FL
Extra Description:
Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục