LƯƠNG $1,200-$1,700

2021-10-01 trong Cần thợ nails
Tiệm Nails tại McKinney và Frisco, cần nhiều thợ bột chuyên nghiệp, design, custom nails. Lương từ $1,200 - $ 1,700/ week.

***Cần MANAGER giỏi điều hành tiệm, lương cao + Bonus.

***Cần người dọn dẹp/CLEANUP

Địa chỉ: Frisco, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Tay chân nước, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục