CẦN THỢ NAIL

2021-10-04 trong Cần thợ nails
Tiệm ở thành phố Cumming GA, vùng Mỹ trắng. Cần nhiều thợ nail. Du học sinh cũng được.
▶ Lương $5,000 - $7,000/tháng, tip cao. Bao lương nếu cần.
▶ Đồng thời tiệm có phòng cho thuê làm eyelashes và facial.
Xin liên lạc số phone (hoặc text nếu không kịp bắt máy):

Địa chỉ: Cumming, GA
Extra Description:
Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục