Waxahachie - Cần Nhiều Thợ

2021-07-28 trong Cần thợ nails
Cần nhiều thợ nails tại Waxahachie Texas. Bao lương $900 - $1100 (income $1400 - $1700/w tùy kn).
◈ Khu trắng, khách rất dễ chịu.
◈ Full-time/ part-time/ weekday/ weekend/ 7days okay.
▶Cần Gấp người CLEAN UP (nam/ nữ) & RECEPTIONIST FT/PT.

Tên tiệm: T Nails & Spa
Địa chỉ: 1447 N Highway 77, Waxahachie, TX, 75165
Extra Description:
Fulltime, Part time, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục