Mới đăng 06/08. CẦN THỢ NAILS

2022-06-07 trong Cần thợ nails
Tiệm Nails ở Thành phố Red Oak, cách Arlington 25' cần thợ Full or Part time.
‣ Bao lương $1,200 - $1,500/w. (tùy theo khả năng và kinh nghiệm)
‣ Không trừ supply, chỗ làm thoải mái

Địa chỉ: Arlington, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Biết làm đủ thứ, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục