Cần Thợ Nails

2021-10-14 trong Cần thợ nails
Tiệm tại Irving, cần thợ bột và chân tay nước, biết làm đủ thứ càng tốt. Lương cao tip nhiều. $800 - $1,300/w. Tiệm vui vẻ, hòa đồng.

Địa chỉ: Irving, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục