Keller - Mới!! Cần Thợ Nails 01/10/2022

2022-01-10 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Keller cần thợ chân tay nước, thợ dip hoặc biết everything càng tốt. Bảo đảm lương (bao lương ) $900-$1200 quanh năm, thợ được chia 65 chủ 35, tiệm đông khách Mỹ trắng, tip good, làm vui vẻ thoải mái.

Địa chỉ: Keller, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Biết làm đủ thứ, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục