bao lương $1000-$1200/w. New, new!!!

Paris , TX
2023-03-14 trong Cần thợ nails
Cần gấp thợ làm everything, tay chân nước, khu trắng, khách sang, bao lương, free chỗ ở, tip trả tiền mặt. Tiệm cách Dalls 1.5 hrs. L/L:

Địa chỉ: Paris, TX, 75460
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục