Forthworth- Cần thợ bột, tay chân nước, dipping

2022-02-24 trong Cần thợ nails
Tiệm cần thợ tay chân nước, thợ bột design, khách tiệm tip cao, đeo móng dài lịch sự. Đào tạo nếu chưa có tay nghề.

Tên tiệm: Luxury Nail 1
Địa chỉ: 2822 S Hulen St, Fort Worth, TX, 76109
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục