Gọi đi làm liền

2023-02-23 trong Cần thợ nails
Tiệm Luxx Nail lớn ở Burleson
1551 SW Wilshire Blvd Ste 109, Burleson, TX 76028
Tiệm 39 ghế trong khu Kroger, tiệm có income cao, cần tuyển thợ bột, dip, chân tay nước, receptionist, manager, cleanup. Tất cả Full Time hoặc Part-time. Khu trắng tip cao. Môi trường làm việc thoải mái vui vẻ. Bao lương $1,000 and up. Liên hệ Chủ James:

Địa chỉ: Burleson, TX, 76028
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục