Arlington

2022-05-22 trong Cần thợ nails
Cần thợ làm Full time, Part time
Dip , bột gel và tay chân nước
Lương bao $1000-$1500/tuần
Khu sang, tip cao $300-$400 tuần. L/L Don:

Tên tiệm: Hot nails spa
Địa chỉ: 4201 W Green Oaks Blvd Ste, Arlington, TX, 76016
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục