Cần Thợ Nails - Lewisville, TX

2022-08-12 trong Cần thợ nails
Tiệm cách Carrollton 10 phút, Garland 30 phút, Arlington 30 phút. Cần thợ bột, dip, tay chân nuoc Full hay Part-time và cần receptionist. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, Bao lương theo tay nghề của thợ. Bao từ $1,000 - $1,300.

Liên lạc Vincent:

Tên tiệm: LeVie Nail Lounge
Địa chỉ: 980 W Round Grove Rd # 100, Lewisville, TX, 75067
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Ăn chia theo khả năng.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục