Cần nhiều thợ nails

2023-01-24 trong Cần thợ nails
Tiệm lớn, rất đẹp, mới khai trương cần tìm nhiều thợ nail biết làm: Acrylic, dipping powder, tay chân nước, eyelash extension, facial, massage. Tiệm khu Mỹ trắng sang, tiền tip cao. Hours: Mon-Fri: 9:30am to 7:30pm, Sat: 9:00am to 7:00pm, Sun: 11:00am to 6:00pm. Tiệm French Nails 6757 Arapaho Rd, Dallas TX 75248 (Hillcrest & Arapaho). Muốn biết thêm chi tiết, xin L/L (Call/Text):

Địa chỉ: DALLAS, TX

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục