Cần thợ nails

2023-03-20 trong Cần thợ nails
Cần thợ làm móng bột, dịp gel và tay chân nước full time hoặc part time bao lương $900 -$1200 tuần + tips cao. Khu Mỹ trắng

Tên tiệm: Hot nails spa
Địa chỉ: 4201 W Green Oaks Blvd Ste 356, Arlington, TX, 76016
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Ăn chia theo khả năng, Tip cao.

nail supply place

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục