Tiệm nail trong khu Forum cần thợ nữ chân tay nước. Liên lạc Trinh: 210-659-9060

Nhà hàng VN tại San Antonio cần tuyển người. Liên lạc: 210-748-2729

Vì lý do không người trông coi cần sang tiệm nail. Thật lòng mua, có thể trả trước 50%, phần còn lại cho trả góp mỗi tháng. Call / Text: 210-663-9916

LYTLE Nails cần thợ nam/nữ FT/PT, bao lương hoặc ăn chia tùy ý, làm việc thoải mái, good tip, good income từ $4,500- $5,000/m. Mở cửa 10am-7pm. Xin vui lòng liên lạc: 210-325-6646

Cần thơ nail nam/nữ, bao lương $4000-$5,500 tùy theo khả năng, hơn ăn chia. Cần sang nhiều Lease hoặc build tiệm tại San Antonio / HEB and shopping Target/ shopping lớn. Xin liên lạc biết thêm chi tiết Mr. Tony: 210-702-7420

Phở Saigon tại San Antonio cần tuyển thợ xào, thợ làm cơm bún, thợ nấu phở và phục vụ. Tiệm đông khách nằm trong khu mỹ trắng (Alamo Ranch), tip cao. Riêng lương thợ xào, thợ nấu phở, thợ cơm bún khoảng $3000-$4000/tháng tùy theo tay nghề và kinh nghiệm. Vì tiệm phở gia đình nên không khí làm việc theo gia đình, vui vẻ, hợp tác. Xin liên hệ : 251-269-3056

Phở Saigon cần tuyển thợ xào, thợ làm cơm bún, thợ nấu phở và phục vụ. Tiệm đông khách nằm trong khu mỹ trắng (Alamo Ranch), tip cao. Riêng lương thợ xào, thợ nấu phở, thợ cơm bún khoảng $3000-$4000/tháng tùy theo tay nghề và kinh nghiệm. Vì tiệm phở gia đình nên không khí làm việc theo gia đình, vui vẻ, hợp tác. Xin liên hệ : 251-269-3056

Tiệm tại San Antonio cần thợ tay chân nước, làm đủ thứ, làm từ thứ hai - thứ bảy, CN off. Liên lạc: 210-310-3530