Tiệm DONUT tại 11900 Metric Blvd, Austin, TX. 78758 cần sang, good location, gần trường ACC North Austin, có drive - through, 1,300sf, rent $4,300, đầy đủ tiện nghi. Liên lạc Lisa Kim: 512-466-5714

Tiệm 26 ghế, 18 bàn. Một tiệm 14 ghế, 10 bàn. Tiệm nằm địa điểm tốt, tại khu chợ & nhiều nhà hàng. Khu khách Mỹ trắng, good tip. Liên lạc: 512-750-2864

Tiệm gần Lakeline mall - Austin, bảo đảm good location, có income , có 6 ghế, 5 bàn, rent $2400/m free nước, giá $25K (giả rẻ hợp lý), tốt cho gia đình. 832-646-5047

Cần thợ tay chân nước và thợ bột hoặc SNS P/W, bao lương $700-$1100 tùy khả năng. Tiệm miền South Austin. L/L: 512-934-2089