Cần một cô dưới 60 tuổi, biết yêu thương trẻ, trông coi bé 5 tháng ở Miami, FL. Lương $1,500 – $1,700/ tháng. Có thể nghỉ 1 ngày trong tuần. Xin liên lạc Hà: 714-495-8818