Cần gấp thợ biết làm SNS, bao lương $120-$150/ngày, tùy theo tay nghề. Tiệm ở Woodstock, khu Mỹ trắng, tip cao. Xin liên lạc: 678-770-1980 (Vy)

Tiệm ở Woodstock trên đường Hwy 92, gần ngay exit 7 GA. Trên đường đông đúc, gần Sam’s Club, cách chợ Hongkong 35 phút. Tiệm mới build rất đẹp được vài tháng. Khu Mỹ trắng, khách rất dễ build. Giá cao và tiền tip nhiều. Giá sang: 223K. Xin vui lòng Text/Call: 404-996-8799

Vì lý do sức khỏe. Tiệm ở Woodstock. Vùng Mỹ trắng. Income ổn định. 8 ghế, 8 bàn & 2 p wax. Tiệm đẹp, khu đông dân, shopping rộng, đậu xe thoải mái. XLL: 404-906-3204 Kathy

CATRI NAILS Cần gấp 2 thợ làm tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Tiệm vùng Town Lake Pwy, exit 8. Tiệm rất đông khách. Thợ làm vui vẻ. 100% Mỹ trắng. Lương từ $3,500-$5,500/tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc Liên: 678-451-9516 (C)