Tiệm ở Clarksville, TN. Cần thợ bột & thợ TCN. Bao lương $4,000-$5,000/tháng. Có chỗ ở cho thợ ở xa, có người giữ trẻ nếu cần. XLL: 615-828-1399