Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (354) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Irving (4) - đổi thành phố

Tiệm Irving khu sang cần thợ bột chân tay nước (Có thể làm thêm cuối tuần), du học sinh OK. Tiệm lớn, giờ giấc thoải mái, bao lương $800 trở lên, tip cao, gọi đi làm liền. Liên lạc: 469-618-5858

Tiệm mới Grand Opening tại Irving, cần thợ nam/ nữ biết bột, acrylic, solar,P/W, dip, biết design, biết body massage càng tốt, bao lương từ $900 trở lên (tùy theo khà năng). Liên lạc: 469-879-7512

Cần thợ nails có kinh nghiệm dip và tay chân nước. Tiệm vùng Irving gần corner 635 và George Bush, mới, giá cao, chủ vui vẻ. L/L: 469-450-3273

Tiệm đối diện Mall cần thợ nữ bột và tay chân nước kinh nghiệm, lương bảo đảm $900 trở lên. Xin liên lạc 972-255-6348 (w)