TEXAS & CÁC TIỂU BANG KHÁC: (972) 675-4383 | GEORGIA: (770) 755-5420 | FLORIDA: (407) 894-5111

****Cần thợ nails gấp****

2021-06-09 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Rockwall/205 cần thợ , bột, đủ thứ, gel, dipping
Full time bao lương từ $900 trở lên theo khả năng.
Tiệm khu Mỹ trắng cách Sachse, Wylie và Garland 15-20 phút.
Liên lạc:

Địa chỉ: Rockwall, TX
Extra Description:
Fulltime, Thợ bột PW, Biết làm đủ thứ, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục