TEXAS & CÁC TIỂU BANG KHÁC: (972) 675-4383 | GEORGIA: (770) 755-5420 | FLORIDA: (407) 894-5111

MỚI!!! CẦN THỢ NAILS gấp

Plano , TX
2021-06-10 trong Cần thợ nails
Tiệm nails ở Plano, cần thợ nails CHÂN TAY NƯỚC, P/W, dip và wax, thợ biết đủ thứ
Bao lương $900 and up, biết chút tiếng Anh. Cần thợ CUỐI TUẦN
Khu Mỹ trắng, tip cao. Call/ Text

Địa chỉ: Plano, TX
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục