TEXAS & CÁC TIỂU BANG KHÁC: (972) 675-4383 | GEORGIA: (770) 755-5420 | FLORIDA: (407) 894-5111

PHÒNG CHO SHARE

2021-07-14 trong Share phòng / Bán nhà
Nhà có 1 p.đẹp, p.tắm sạch sẽ cho thuê, gần Buford Dr. và Fwy 316. Nhà ít người. Ưu tiên độc thân, SV không hút thuốc, bao điện-nước-internet. L/L Thuận:

Địa chỉ: Lawrenceville, GA, 30045
Extra Description:
Cho thuê, Room only.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục