TEXAS & CÁC TIỂU BANG KHÁC: (972) 675-4383 | GEORGIA: (770) 755-5420 | FLORIDA: (407) 894-5111

Cần Thợ Nails

2021-06-09 trong Cần thợ nails
Tiệm Nail tại Greenville đang cần nhiều thợ nails biết dip, gel, tay chân nước. Bao lương $900 - $1,000/w.Có thể đi chung xe với chủ. Liên lạc Phương:

Địa chỉ: Dallas, TX
Extra Description:
Tay chân nước, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục