TEXAS & CÁC TIỂU BANG KHÁC: (972) 675-4383 | GEORGIA: (770) 755-5420 | FLORIDA: (407) 894-5111

CẦN THỢ NAIL

2021-06-10 trong Cần thợ nails
Tiệm ở Covington GA cần tuyển thợ nail. Khách nửa đen nửa trắng.
Lương từ 5K – 7K/tháng.
Mọi chi tiết xin liên lạc:

Ruby: 470-380-4836

Địa chỉ: COVINGTON, GA

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục