TEXAS & CÁC TIỂU BANG KHÁC: (972) 675-4383 | GEORGIA: (770) 755-5420 | FLORIDA: (407) 894-5111

Cần thợ nail gấp

2021-07-29 trong Cần thợ nails
Tiệm cách Orlando 2 tiếng. Cần thợ nail nam và nữ biết làm bột và tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ càng tốt. Bao lương từ $4,5000-$5,000/ tháng. Giá cao, tips nhiều, chỗ làm vui vui. Có chỗ ở cho thợ ở xa, couple welcome.
Xin liên lạc:

Địa chỉ: Orlando, FL
Extra Description:
Thợ bột PW, Tay chân nước, Biết làm đủ thứ, Bao lương, Tip cao.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục