TEXAS & CÁC TIỂU BANG KHÁC: (972) 675-4383 | GEORGIA: (770) 755-5420 | FLORIDA: (407) 894-5111

FRISCO MỚI ĐĂNG

2021-07-20 trong Cần thợ nails
FRISCO MỚI ĐĂNG Cần nhiều thợ nails FT/PT, cần:
◆ Thợ bột trắng hồng
◆ Bột nhúng
◆ Gel
◆ Chân tay nước.

◆ Lương bao từ $650 đến $900/w (tùy theo kinh nghiêm).

◆ Cần RECEIPTIONIST hay MANAGER, CLEAN-UP.

Liên lạc:

Địa chỉ: Frisco, TX
Extra Description:
Fulltime, Part time, Thợ bột PW, Tay chân nước, Bao lương.

SIMILAR POSTS

Reload
Đăng nhập

Hoặc

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký

Hoặc

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

I agree with the Terms of Service.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Send message
Content
Chọn vị trí

Tìm kiếm theo tên thành phố, county, hoặc zipcode.

Cộng đồng
Message
Chọn chuyên mục