Nhận giữ trẻ từ 1 tuổi trở lên. Nhà cách chợ Hongkong 5 phút. *Đồng thời nhận sửa điện thoại. Xin liên lạc: 470-331-2394

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, chúng tôi nhận dạy kèm ( từ lớp 1 đến lớp 9) , đặc biệt bố sung kiến thức còn thiếu cho học sinh do hạn chế của việc học online trong suốt mùa dịch, tạo động lực và hứng thú trong học tập cho học sinh. Đồng thời chúng tôi cũng nhận giữ trẻ với giá cả hợp lý ( chỉ từ 9$) tuỳ theo cấp độ và lứa tuổi. Liên lạc: 817-659-7297 Cô Lan

Nhận giữ trẻ theo ngày/tháng tại nhà khu Hiệp Thái, Bến Thành Arlington. Người giữ 55 tuổi, chu đáo, yêu thương trẻ. 972-693-0230

Chuyên nhận giữ trẻ đủ từ 2 tuổi trở xuống, nhà ở góc đường Josey Ln. & Frankford, gần chợ VN Plaza Carrollton. Xin vui lòng liên lạc: 972-693-6437 (C)

Nhận giữ trẻ từ 1 tháng tuổi trở lên, đưa đón HS sau giờ học và kèm homework, nhà ở Keller, gần đường Beach và N.Tarrant. Xin liên lạc: 817-741-1357

Mọi lứa tuổi, gần trường TCC, nhà rộng, sạch, yêu thương trẻ. Liên lạc: 682-472-0365

Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi, nhà ở FireWheel Mall Garland. L/L Quyên: 469-623-2123