Tiệm làm lâu năm, bên cạnh chợ Publix, ở Aiken, SC, trung tâm TP. Rộng, đẹp, khách sang. *Cần thợ, có chỗ ở riêng, sạch sẽ, có cổng gác an toàn. Xin liên lạc: 803-643-9646 (W)