• Monday - Apr, 19 2021- 21:25PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Tiểu bang

Có 1 kết quả.

SANG NHÀ HÀNG + BÁN BUILDING

Cần sang nhà hàng ở Chattanooga Tennessee. Vì thiếu người trông coi. Good income, rent $3100. Long lease (8 năm). Đồng thời bán Building ở Rossville GA có thể mở được nhà hàng, tiệm nail hoặc tiệm tóc. Giá bán 480K (3 spaces) (Ai down được 30% thì Chủ sẽ owner finance. Thật lòng muốn mua xin liên lạc 423-779-6915