VÌ LÝ DO CÁ NHÂN NÊN CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP. Mới build được 6 tháng. Rộng 3,200 sqft. Income $90,000/tháng. Tiệm ở Conyers. Giá sang: 400K. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-578-1196

LAVISH NAILS CONYERS. Tiệm có 14 ghế lớn, 4 ghế nhỏ, 9 bàn, 7 thợ. Giá sang: 150K. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-826-9999