Cần một cô dưới 65 tuổi, giữ bé 4 tuổi, dọn dẹp và nấu ăn. Nhà ở Grayson, cách chợ HK 30’. Lương $1,500/tháng, làm 6 ngày/tuần. Xin liên lạc: 404-451-3462 Tony