Tiệm tại vùng Irving cần thợ nail bột, tay chân nước, biết wax càng tốt. Liên lạc: 682-360-6627

Tiệm nail tại Plano 3,000sf, 26 ghế, 8 bàn, giá $330K, good location, tip cao, khu Mỹ trắng. CẦN THỢ NAIL biết làm nexgen. Liên lạc: 469-879-0169

Cần tuyển thợ nails có làm mọi thứ (Acrylic, Dipping, TCN). Tiệm nằm khu sang, tip cao, bao lương (theo kn), có train cho thợ mới làm bột. 785-787-0999