Cần thợ nail, tiệm ờ East Cobb Marietta. Cần thợ biết làm everything. Lương cao, tiíp hậu. Tiệm đông khách, Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-643-0133 (C)

Cần thợ biết chân tay nước hoặc làm everything. Tiêm gần Johns Creek 141, kế bên Publix, vùng Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 678-691-6200