• Tuesday - Nov, 24 2020- 00:30AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Tiểu bang

Có 2 kết quả.

Cần thợ Nữ có kinh nghiệm làm tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Tiệm vùng Johns Creek. Giá nail cao, tip hậu. Xin liên lạc Holly: 404-789-9404

Nhà hàng Le Mekong ở Johns Creek cần tuyển đầu bếp chính, phụ bếp và nhân viên phục vụ có kinh nghiệm. Lương thỏa thuận. 770-622-5000