• Friday - Sep, 18 2020- 11:05AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Tiểu bang

Có 2 kết quả.

Sang tiêm nail vùng Frisco & Little Elm, 2,200sf, 26 ghế, 8 bàn, khu Mỹ trắng, 10 thợ, income cao, không có tiệm cạnh trong khu vực, giá cả $180K. Liên lạc: 469-536-2733

Nhà mới xây, khu an ninh, cho Share 3 phòng, ưu tiên sinh viên hoặc độc thân. Nhà vùng Prosper và Little Elm, gần trường UNT & TWU. Xin liên lạc: 646-884-2420. 646-884-2420