Cần thợ nam/nữ bột, dip và tay chân nước, có kinh nghiệm, biết vẽ và eyelash càng tốt, làm FT/PT . Khu Mỹ trắng, vùng Sherman, bao lương $800-$1100 (tùy theo kn), không trừ tiền supply. Du học sinh OK. Nếu muốn có thể đi chung xe với chủ. CẦN RECEIPTIONIST GẤP! Xin liên lạc: 214-240-6684

Tiệm nail cách Dallas 1hr,, rent $3,500/m, rộng 3,500sf, cần bán gấp. Thật lòng mua , call/ text : 412-979-8888