• Friday - Sep, 18 2020- 11:43AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Tiểu bang

Có 3 kết quả.

Nhà ở Tampa, gần chợ Liên Hoa, khu yên tĩnh, có dư phòng rộng cho share, có bathroom riêng. Cần sang tiệm sửa quần áo (Alteration), trên đường Brandon Blvd. Tiền rent $1,000/ tháng, giá sang có thể thương lượng. Vui lòng liên lạc Thu: 857-753-8037

Cần gấp thợ nail giỏi, biết làm everything, bao lương $800-$1,000/ tuần trên ăn chia. Khu Mỹ trắng, tip cao, chỗ làm vui vẻ. Và cũng cần thợ tay chân nước. Xin liên lạc: 813-481-9007

Tiệm ở South Tampa, Mỹ trắng. Cần thợ nam nữ làm bột, tay chân nước. Full time/ part time. Bao lương/ ăn chia, tip hậu. L/L: 813-504-2672