Cần thợ bột & tay chân nước part time hoặc full time. Tiệm cách chợ HK 10 phút lái xe. Khách nửa trắng, nửa đen. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ, không tranh giành. Xin liên lạc: 404-966-1714

Tiệm trong khu chợ Sprouts, khách nửa trắng/đen, trên đường Lavista Tucker. Cách Buford Hwy 5', chợ HK 10'. Cần nhiều thợ nail Nữ làm bột và CNT. Income 5K-6K/m. 404-437-5457