• Friday - Sep, 18 2020- 09:56AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Tiểu bang

Có 3 kết quả.

Tiệm phở ở Wylie, TX cần người phụ bếp, và chạy bàn không cần kinh nghiệm. Xin liên lạc anh Tom: 214-901-6568

Văn phòng bảo hiểm và máy cà thẻ ở Wylie (cách Firewheel mall 15') cần tuyển thư ký lương khởi điểm $12/giờ + bonus. Thông thạo tiếng Anh Việt và căn bản Microsoft & online searching. Sẽ có cơ hội học lấy license và làm agent. Email resume thehobbsinsurance@gmail.com or gọi: 469-502-3579