Cần tuyển thư ký biết tiếng Anh - Việt để làm trong tiệm sửa xe tại Grand Prairie. Liên lạc: 312-927-9441

Nhà mới, bao điện nước internet, có máy giặt sấy, gần chợ, ở Grand Prairie. ưu tiên sinh viên nữ. Xin liên lạc: 682-227-1294

Tiệm ở Grand Prairie cần thợ tay chân nước giỏi biết dip bột. L/L Cindy: 682-472-2605