Cần gấp thợ nails, Manager và Receptionist, bao lương $900-$1,200/w. Tiệm lớn khu sang, tip cao cho 3 location Richardson, Rockwall, Mesquite. Cần thợ Full time, part time, học sinh. Please text or call: 972-352-0372

Tiệm nail ở Rockwall gần hồ 30, khu Mỹ trắng, cần thợ biết làm đủ thứ, bao lương $750-$900/tuần tùy theo khả năng. Cần thợ chân tay nước, chỗ làm vui vẻ, chủ dễ thương. Liên lạc:: 972-412-2278

Tiệm nail ở Rockwall TX, khu Mỹ trằng 100%, tip cao, cần gấp nhiều thợ nails nữ biết làm bột, dip, thợ chân tay nước. Nhận thợ có kinh nghiệm muốn làm xuyên bang. Liên lạc Brian: 214-663-2882

Cần sang tiệm ở Rockwall khu trắng, good location. Tiệm có 6 ghế, 6 bàn, 1 p.wax. Liên lạc: 972-722-4479

Cần sang tiệm nail tại Rockwall, 16 ghế, 8 bàn. Thật lòng xin liên lạc: 214-597-0818

Tiệm ở Rockwall, gần hồ 30 rất đông khách, tip cao. Cần thợ biết làm dip và thợ tay chân nước, không kinh nghiệm sẽ train, FT/PT, bao lương $1,000 trở lên. Chủ hòa đồng vui vẻ. Xin liên lạc Lena: 469-388-3999