Tiệm ở Wylie cần thợ làm bột và chân tay nước, FT/PT. Tiệm mới đông khách walk-in, good income & good tip. Bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 313-681-4094

Đi học, đi bác sĩ, phi trường, điền đơn thi quốc tịch, bảo lãnh, thẻ xanh, xin medicare, medicaid, tiền già, food stamp...Cho share phòng. 469-396-4836

Tiệm phở ở Wylie, TX cần người phụ bếp, và chạy bàn không cần kinh nghiệm. Xin liên lạc anh Tom: 214-901-6568

Cần Thợ nails NỮ biết làm bột và tay chân nước, full time hay part time, bao lương quanh năm hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 214-609-6606

Hiện nay, chúng tôi có cung cấp một số lượng Nhân Sâm Canada Thiện nhiên 100% với giá cả rẻ, hỗ trợ tốt cho sức khỏe về da, tóc, chống lão hóa... Nếu quí vị nào có nhu cầu, xin liên lạc 817-789-7429

Tiệm cách Garland 35', rent $1,700, income $3,500 - $4,000/w trong mùa đông, 5 bàn, 8 ghế, p.wax, good location, 80% khách walk-in, cần sang gấp giá $40K. 469-314-6069